Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

До уваги жителів громади виплата пільг здійснюється у грошовій готівковій формі!

Оголошення
10.01.2020

Управління праці та соціального захисту населення Підволочиської РДА повідомляє, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. №1123 виплата пільг здійснюється у грошовій готівковій формі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1123

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
  1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897):

1) абзац перший пунктів 1 і 2 після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”;

2) абзац другий пункту 9 замінити абзацами такого змісту:

“У сільській місцевості заяви громадян з необхідними документами для призначення житлових субсидій приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими комітетами селищних і сільських рад, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення житлових субсидій приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) у підпункті 5 пункту 14 слово “місяць” замінити словами “два місяці”;

4) в абзаці дванадцятому пункту 50 після слів “витрат на управління багатоквартирним будинком” доповнити словами “, строк позовної давності якої не минув”, а слова “один місяць” замінити словами “два місяці”;

5) доповнити Положення пунктом 501 такого змісту:

“501. Проведення перевірки достовірності даних, що надійшли від осіб, які звертаються за призначенням житлових субсидій, здійснюється на підставі даних, зокрема отриманих шляхом автоматизованого доступу, з:

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — про право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян — про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, народження, смерті осіб, яким призначається житлова субсидія, та членів домогосподарства;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — про зареєстрованих фізичних осіб — підприємців.

 

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку взаємодії інформаційних систем, визначаються Мінсоцполітики та Мін’юстом шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами.

Визначена цим пунктом процедура взаємодії інформаційних систем діє до підключення відповідних інформаційних систем до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).”;

6) пункт 101 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Громадянам, які одержували житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та на оплату житлово-комунальних послуг і у яких (за даними управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг) відсутня заборгованість, що відповідає умовам, визначеним у підпункті 5 пункту 14 цього Положення, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг у наступному календарному році призначається у грошовій готівковій формі.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

7) у пункті 107:

слова “за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відшкодування поштових витрат АТ “Укрпошта” здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.”;

8) у підпункті 1 пункту 112 цифри “27” замінити цифрами “25”;

9) у пункті 115:

у другому реченні абзацу першого після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”;

у першому реченні абзацу сьомого цифри “27” замінити цифрами “25”, а після слів “за поточний місяць” доповнити словами “, у тому числі на придбання твердого палива і скрапленого газу”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Невиплачені громадянину кошти житлової субсидії враховуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення під час розрахунку житлової субсидії у наступних періодах.”.

 1. В абзаці другому пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2018 р., № 84, ст. 2765), цифру “5” замінити цифрами “10”.
 2. У Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570, № 53, ст. 1719; 2016 р., № 35, ст. 1368):

1) у пункті 9 слова і цифри “не пізніше вересня 2015 р., у подальшому” виключити;

2) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

“Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує в установленому порядку пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування, телекомунікаційні послуги тощо), відповідно до законодавства.”;

3) абзац перший пункту 11 виключити.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263, № 69, ст. 2390):

1) назву і пункт 1 постанови після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого палива і скрапленого газу”;

2) у Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого палива і скрапленого газу”;

у пункті 1:

абзац перший після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі (готівковій або безготівковій), на придбання твердого палива і скрапленого газу — один раз на рік у грошовій готівковій формі.”;

абзац перший пункту 2 після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”;

після розділу “Загальні питання” доповнити Порядок розділом такого змісту:

“Особливості надання пільг на придбання
твердого палива і скрапленого газу

3            1. Для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у сільській місцевості — до уповноважених осіб, визначених виконавчими комітетами селищних і сільських рад, за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр), за фактичним місцем проживання за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви пільговиків з необхідними документами приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади.

 1. 32. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, уповноважені особи, визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, щомісяця складають списки осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу (далі — список).

Список, підписаний сільським, селищним, міським головою (іншою уповноваженою особою) та завірений печаткою (у разі наявності), щомісяця до 23 числа подається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення звіряє список з інформацією, внесеною до Реєстру.

Звірений список затверджується керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Один примірник (копія) затвердженого списку передається відповідному структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення житлових субсидій.

 1. 33. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду пільговик подає довідку щодо придбання твердого палива і скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані ним кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо, скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на
12 місяців.

 1. 34. У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги, зазначені у частині п’ятій статті 51 Бюджетного кодексу України, члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть пільговика;

довідки про факт проживання членів сім’ї разом з пільговиком, виданої в установленому порядку.”;

у пункті 5:

в абзаці першому цифри “15” замінити цифрами “20”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — про зміни стосовно пільговика (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для опалення).”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Реєстру та інформації, отриманої відповідно до пункту 5 цього Порядку, розраховують щомісяця до 25 числа суму пільги:

на оплату житлово-комунальних послуг виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

на придбання твердого палива і скрапленого газу виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості.

Сума пільги у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої суми.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки плати, з урахуванням розміру пільг інших пільговиків.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу про призначення (непризначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, а за заявою пільговика надає йому інформацію про розрахунок розміру пільги на оплату житлово-комунальних послуг.”;

у пункті 7:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: “У разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.”;

в абзаці четвертому цифри “22” замінити цифрами “27”, а після слів “нараховано пільгу” доповнити словами “на оплату житлово-комунальних послуг”;

в абзаці п’ятому:

слова і цифри “до 25 вересня та 25 квітня” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня та 1 травня”;

слово “місяць” замінити словами “два місяці”;

після слів “заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів)” доповнити словами “, строк позовної давності якої не минув”;

в абзаці шостому слово “місяць” замінити словами “два місяці”, а після слів “заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів)” доповнити словами “, строк позовної давності якої не минув”;

пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636).”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

пункт 14 після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”;

у пункті 15 слова “пільг у грошовій готівковій формі за поточний місяць” замінити словами “у грошовій формі пільг на оплату житлово-комунальних послуг за поточний місяць та пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу”.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1123

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 “Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 289).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 34 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 і від 12 серпня 2009 р. № 887” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 70).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 671 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 1914).
 4. Пункт 41 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 498 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 і від 12 серпня 2009 р. № 887” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1662).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 831 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 і від 12 серпня 2009 р. № 887” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 90, ст. 3317).
 7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 986 “Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 44).
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 765 “Про внесення змін до Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 83, ст. 2548).
 9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 841 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 84, ст. 2765)

 

Хто бажає отримувати пільги на житлово-комунальні послуги готівкою звертайтеся у Скалатську міську раду відділ соціального захисту населення.

 

2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше